Ventilation - Installation og Service

Ventilation sikrer en løbende udskiftning af luft og tilfører udluft.

I bygninger med mekanisk ventilation udsuges forurenet luft ved hjælp af ventilationsanlæg og samtidig indblæses frisk erstatningsluft.

Der kan vælges mellem forskellige ventilationsmetoder afhængig af hvor stort behovet er. Derudover kan der også vælges om anlægget skal køre med konstant eller variabel volumenstrøm.

Man kan sikre sig et optimalt ventilationssystem, der både fungerer godt og energibesparende ved at kigge på indstillingen af eksempelvis driftstid, temperatur og luftmængde efter behov.

Kontakt Tan Ventilation for en uforpligtende snak om deres projekt.